7 – Dirk Snelders – Design in the USA

7 - Dirk Snelders - Design in the USA

Dirk Snelders is professor in diensten innovatie binnen onze faculteit. We praten over het ontwerpen van diensten en of deze diensten de ontworpen producten ondersteunen of andersom. Het woord product levert ook verwarring op, omdat economen een product zien als een contract in plaats van een ding. Dirk Snelders heeft zelf besliskunde gestudeerd, iets dat zich tussen psychologie en marketing bevindt en promoveerde binnen de faculteit op hoe consumenten producten waarderen, maar daarna toen begreep hij onze studie nog steeds niet. Toen hij een paar jaar later terugkwam op de faculteit, wilde hij het vakgebied toch wat beter leren begrijpen en dat deed hij door boeken lezen over de geschiedenis van industrieel ontwerpen. Een echte eye opener voor Dirk, en dus een tip voor jullie is het boek Design in the USA door Jeffrey Meikle. In het boek gaat het ook over hoe productietechnieken het vakgebied beïnvloeden, met een mooie illustratie rondom klokken en ambachtelijkheid. Naast dit Amerikaanse perspectief, laten we ook nog even het Duitse en het Engelse perspectief langskomen, met een paar voorbeeldboeken. De podcast loopt ook not een paar minuten uit, omdat Ianus en Dirk beginnen over hun beider frustraties tijdens het doen van onderzoek naar ontwerpen, maar dat mag je gewoon overslaan natuurlijk.