28 – Sander Veenhof – Lens Studio

28 – Sander Veenhof – Lens Studio

Sander Veenhof is een “technokunstenaar” die veel gebruik maakt van techniek zoals Augmented Reality, Virtual Reality om zijn kunst te maken. Sander benadert de vraag wat design is, door zich af te vragen wat niet design is: en dat is dan naar zijn idee “de natuur”. Op het moment dat wij als mensen hier een ingreep op maken, dan wordt het ontwerpen en dan gaan wij als mensen functie toevoegen en kiezen wat de beste kenmerken zijn. Toch is volgens Sander kunst geen design, maar dat verschil zit hem vooral in de schaal van zinvolheid: dat bij kunst het niet nodig is dat iemand op het resultaat zit te wachten.Zo maakte Sander voor de Hololens een Patent Alert app, die de gebruiker waarschuwt op het moment dat deze een handeling uitvoert die door een bedrijf gepatenteerd is. Niemand zit hier op te wachten, maar het maakt wel invoelbaar wat voor problemen we in de toekomst gaan tegenkomen. Omdat Sander voor zijn kunst met technologie werkt, moet hij waken om niet in het domein van designers te komen en zich vast te houden aan de expressieve kant. Zo is hij op dit moment bezig met het inbrengen van spelelementen in de bewoonde wereld door middel van Snapchat filters, maar ontwijkt hij het idee van puntentellingen en laat dat graag over aan ontwerpers. Zijn tip is om aan de slag te gaan met Lens Studio van Snap. Voor Sander is het mooi dat je met die omgeving op een hele snelle manier dingen kan uitproberen, aanpassen en exploreren. Omdat het de camera van je telefoon gebruikt, doen mensen in je omgeving hier automatisch in mee en zo ontstaat een proces van uitproberen, exploreren, mislukken, afsplitten en afmaken.