13 – Deborah Nas – The Future is Faster Than You Think

13 - Deborah Nas - The Future is Faster Than You Think

Deborah Nas isprofessor in strategisch ontwerp voor technologie-gebaseerde innovatie. Zij ziet ontwerpen als veel meer dan alleen het vormgeven van een product. Hierbij haalt ze Steve Jobs aan die zegt “Alles om ons heen is ontworpen”. We kunnen en moeten dus ook onzichtbare dingen ontwerpen, zoals datastromen en algoritmes.Voor dit soort toepassen heeft technologie een grote rol. Wat het meest gebeurt bij ontwerpen is dat (1) je een oplossing verzint en de technologie erbij zoekt, maar je kan ook (2) zien dat technologie iets kan, maar dat we nog niet precies weten wat we er mee willen, kunnen of moeten. Deze laatste benadering past Deborah toe in het Quantum Vision Team van de TU Delft. Haar tip is een boek dat die laatste benadering bejubeld: The Future is Faster Than You Think van Peter Diamandis.De schrijver is een echte technologie optimist en beschrijft een toekomst waar technologie onze uitdagingen kan oplossen. Zelfs als deze toekomst niet komt, helpt deze kijk je beter ontwerpen richting de toekomst. Nog zo’n boek is The Inevitable van internetguru Kevin Kelly, die 20 jaar geleden best veel van de toekomst voorspelde. Zoek daar niet het antwoord, maar wel de inspiratie.